Jerzy Dziedziczak – zdjęcia, montaż

„Miłość to jest muzyka”
sł. i muz. Adam Żółkoś
Wykonanie Dom o zielonych progach w składzie:
Agata Świerczyńska – voc
Wojciech Szymański – git
Bartosz Pelton Zalewski – bass
Marcin Skaba – violin
Paweł Harańczyk – piano